Current Class Schedule

| | 0 Comment| 2:13 am
Categories:

December 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
2
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals
 • Open mat (Gi or No-Gi)
 • Kids BJJ
 • Women’s only Brazilian Jiu Jitsu for Self Defense
 • Boxing
 • Sambo
3
 • Open Mat (Gi or No-Gi)
 • Competition class
4
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
5
 • BJJ - All Levels
 • No-Gi BJJ - All Levels
 • Kinder-Class
 • Kids BJJ
 • Boxing
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
6
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
7
 • BJJ - All Levels
 • No-Gi BJJ - All Levels
 • Kids BJJ
 • Boxing
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
8
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
9
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals
 • Open mat (Gi or No-Gi)
 • Kids BJJ
 • Women’s only Brazilian Jiu Jitsu for Self Defense
 • Boxing
 • Sambo
10
 • Open Mat (Gi or No-Gi)
 • Competition class
11
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
12
 • BJJ - All Levels
 • No-Gi BJJ - All Levels
 • Kinder-Class
 • Kids BJJ
 • Boxing
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
13
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
14
 • BJJ - All Levels
 • No-Gi BJJ - All Levels
 • Kids BJJ
 • Boxing
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
15
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
16
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals
 • Open mat (Gi or No-Gi)
 • Kids BJJ
 • Women’s only Brazilian Jiu Jitsu for Self Defense
 • Boxing
 • Sambo
17
 • Open Mat (Gi or No-Gi)
 • Competition class
18
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
19
 • BJJ - All Levels
 • No-Gi BJJ - All Levels
 • Kinder-Class
 • Kids BJJ
 • Boxing
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
20
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
21
 • BJJ - All Levels
 • No-Gi BJJ - All Levels
 • Kids BJJ
 • Boxing
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
22
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
23
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals
 • Open mat (Gi or No-Gi)
 • Kids BJJ
 • Women’s only Brazilian Jiu Jitsu for Self Defense
 • Boxing
 • Sambo
24
 • Open Mat (Gi or No-Gi)
 • Competition class
25
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
26
 • BJJ - All Levels
 • No-Gi BJJ - All Levels
 • Kinder-Class
 • Kids BJJ
 • Boxing
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
27
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
28
 • BJJ - All Levels
 • No-Gi BJJ - All Levels
 • Kids BJJ
 • Boxing
 • BJJ - All Levels
 • Sambo
 • No-Gi BJJ - All Levels
29
 • BJJ - All Levels
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals for teens and adults
 • BJJ - All Levels
30
 • Brazilian Jiu Jitsu Fundamentals
 • Open mat (Gi or No-Gi)
 • Kids BJJ
 • Women’s only Brazilian Jiu Jitsu for Self Defense
 • Boxing
 • Sambo
31
 • Open Mat (Gi or No-Gi)
 • Competition class